STIPENDIATER 2021

Född: 1982

I Malous examensutställning visades etsningar gjorda med en teknik som hon utvecklat själv, en korsbefruktning at traditionell etsning i kopparplåt och digitala ritverktyg som överförts på plåten. Motiven var rättsväsendets laddade rum, där känslan av obehag eller förväntan var påtaglig

Malou da Cunha Bang beskriver själv att hon arbetar med intimitetens paradoxala anatomi, det ordinäras kvävande trygghet och vardagens sköra och vackra fundament. Hon arbetar med en rastlös och ambivalent längtan efter en gemenskap, som man inte vet om man orkar att vara en del av.

Malou da Cunha Bang undersöker vad fysiska rum faktiskt betyder och hur de påverkar oss. Fokus ligger på de berättelser som rummen kan förmedla och atmosfären de andas. Rummen laddas ofta med en känsla av overklighet,  för vad de är, och vad de döljer, som hierarkier, auktoritet, lydnad och förtryck.

Människorna i Malous verk är tafatta, undvikande och sårbara kroppar som trevar runt varandra, attraherar och stöter ifrån varandra. I samspelet mellan rum och karaktärer finns en befolkad tomhet och en fridfull ensamhet.

Malou är intresserad av grafiken som ett förvandlande språk som kan visualisera den känsla av dubbelhet som finns i hennes motiv. Malou har blivit en expert på att behärska olika etsningstekniker med akvatinten i centrum och trycken med många plåtar där tonerna blandas. I Malous senaste arbeten domineras av flerfärgstryck som får en helt egen magi av  den färgvärld hon befinner sig i. Det är pastell-lika färger med upplösta konturer i ett bländande ljus. Tonerna är mjuka och stämningen ljusare.

Men laddningen finns kvar och skapar en stark närvaro, en diffus känsla av att något kan ske eller just har hänt, man kan inte vara helt säker.

Malou da Cunha Bang tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2016.
Född: 1985

Känslighet för material och metod är en central del av Marias praktik.

Marias verk är taktila och känsligt utförda. Hennes metod är grafiken och hon har sin starka grund i stenlitografin men också intresset för materialens egenskaper och vad de kan berätta, de nya former de kan ta, oväntade likheter och skillnader.

Hennes verk visar en fantastisk känsla och respekt för materialen, dess egenskaper och förmåga att byta skepnad. Hon rör sig mellan den litografiska stenen och de handgjorda papper av japanska fibrer, det litografiska tuschen som får bre ut sig, och tryckfärgens avtryck på pappret

Tiden finns med som en självklar aspekt, och hennes verk andas av tid och eftertänksamhet.

Relationen mellan det bräckliga, det stabila och föränderlighet fascinerar Maria, liksom det kroppsliga utbytet och kommunikationen mellan de olika materia och material som ingår i hennes  praktik. Hon utforskar förhållandet mellan den egna kroppen och den litografiska stenen genom att jämföra ytorna. Kroppen fungerar som ett konstnärligt verktyg som rör sig över ytan av litografiska stenar och lämnar ett kroppsligt spår som är både primitivt och intuitivt.

Maria fick sin masterexamen från Bildkonstakademin i Helsingfors men är också certifierad Masterprinter från Tamarind Institute i Alberquerque och har även gått på Grafikskolan i Stockholm. Vid sidan av sitt konstnärskap undervisar hon vid Estlands Konstakademi och på Bildkonstakademin i Helsingfors.

Född: 1989

Sebastian Larsmo har liksom många illustratörer som jobbar med böcker, ett litet utrymme att arbeta i. Han beskriver sin ateljé så här: En plats som rymmer ett ritbord, ett datorbord, ett bord att blanda färger på och en liten tryckpress. Längs väggarna sitter fastskruvade hyllor med konstböcker och referenslitteratur. Den är liten men fungerar precis.

Tekniken är tongivande i Sebastian Larsmos verk. I en digital värld på högvarv väljer han som illustratör och grafisk formgivare torrnål. En teknik som bokillustratörer använt sedan många sekel tillbaka. På det viset för han oss med till tryckverkstäderna i södra Tyskland och Holland och sedan tillbaka till vår tid i Sverige och låter betraktaren känna sig som en del av en boktradition. Förfarandet gör att resultatet sakta hinner mogna innan  det till slut når sin fullbordan.

Sebastian Larsmos arbeten kommer till i gränslandet mellan dåtid och nutid och det medvetna och omedvetna. Inspiration han samlat på under längre tid sållas sakta fram, han låter tiden klargöra vilka bilder som ska framträda.

Ett annat gränsland Sebastian Larsmos arbete rör sig i är det mellan ironi och allvar, där han låter konst, litteratur och populärkultur mötas. Hans arbeten tillkommer i en värld som både finns och inte finns. Även det ett gränsland, det mellan verklighet och dröm. Denna känsla uppstår genom hans strävan att skapa en realistisk värld som inte behöver vara faktiskt korrekt. Kanske är det just där hans magi skapas.

Sebastian har en utbildning i Graphics and Printmaking från Die Angewandte i Wien, en kandidat i Grafisk design och Illustration från Konstfack i Stockholm och en dubbel kandidat i Idéhistoria och Litteratur från Uppsala universitet.Född: 1993

Yasmina jobbar mest med screentryck, där hon kan fylla stora fält med färg och experimentera med övertryck och transparens i tryckfärgen, och leka med skalan. Hennes kreativa process går i cykler, en snabb kreativ och skissartad fas, med utkast efter utkast, vilken följs av en mer teknisk fas och ett fokuserat tryckande. Hon samlar på intryck från naturen och livet.

Hennes bildvärld består av mjuka människokroppar, vilka ömsom trotsar, och ömsom ger efter för tyngdlagen. Där får de ta plats, känslor får kännas och vridas och vändas, utan någon som helst skam. Karaktärerna är ofta nakna vilket både symboliserar en öppenhet och en styrka i att vara sårbar. De är avklädda, men är fulla av integritet och sinnesro. Bilderna skildrar trygghet och samhörighet, och hur vi alla hör ihop - trots våra olikheter. I sitt arbete  inspireras hon av relationer runt omkring sig, och berättelser från modiga människor som öppet delar med sig av sitt liv.

Yasmina trycker sina grafiska verk på KKV Grafik i Malmö. Sedan i somras driver hon, tillsammans med en kollega, studion och shoppen Veya på S:t Knut i Malmö, och har nyligen avslutat ett samarbete med  Grafikens Hus i ett kommande bokprojekt.

Just nu arbetar Yasmina också med en ny serie tryck, som skall skildra hur det är att vara människa, tolkat på hennes eget sätt genom sina figurer. Hon vill ge verken en monumental känsla, och att de sedan skall visas på en vacker plats, så att varje verk får sitt eget utrymme.

Yasmina Karli Malmsten är utbildad vid Östra Grevie folkhögskola i fri konst och grafik, samt Grimslövs folkhögskola i konst, hantverk och design. Hon bor och verkar i Malmö.STIPENDIATER 2020


Född: 1985 i Borlänge
Utbildning: Kunstakademien i Trondheim och Slade School of Fine Art i London, m fl.
Deltagit flitigt i utställningar, både nationellt och internationellt
www.ninaedling.se

Hennes process är intuitiv och inåtblickande, där även slumpen och nyckfullhet påverkar resultatet. En upptäcktsresa som startar i en trubbig bild av något hon vill göra och utvecklas ofta till något väsentligt annorlunda än tänkt. En känslig process där många olika situationer uppstår i jakten på ett konstverk som klingar rätt för Edling. Det är viktigt för henne att inte överarbeta konstverk, hon släpper taget snabbt när det känns rätt.

Efter att ha bott och studerat i storstäder har hon landat nära naturen på landsbygden. Detta har även påverkat hennes konstnärskap genom insikter om henne själv i att välja bort stadens ständiga stimulans och istället i lugn och ro blicka inåt.

Nina Edling söker något allmänmänskligt i sitt konstnärskap, avskalat från onödiga individuella markörer. Hon arbetar med träsnitt i huvudsak, men begränsar sig inte till det utan jobbar ofta med fokus på installation/objekt. Edling finner inspiration och påverkas av Kierkegaards allvarsamhet och akuta känsla för etik, en viss kroppslig absurdism hos exempelvis Balthus och Anthony Goicolea och det fysiskt råa hos Berlinde de Bruyckere.
Grundades: 2018 i Malmö
Projektledare: Kinga Dukaj och Mattias Elftorp www.fanzineverkstaden.se

Fanzineverkstaden startade som ett projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Verkstaden öppnade permanent sommaren 2018. Det är en kollektivverkstad för självpublicerande serieskapare och är även tillgänglig för medlemmar som inte nödvändigtvis sysslar med traditionella serier. Verkstan vill uppmuntra serieskapare att använda sig av lite ovanliga metoder och mer experimentella trycktekniker.

Verksamheten bygger på deltagande och eget arbete, utvecklingen hos kreatörerna skapas genom kunskapsdelning och experimenterande. I Fanzineverkstadens lokal finns olika typer av utrustning som medlemmarna har tillgång till. Det som skiljer dem från många andra kollektivverkstäder är att de inte ställer några krav på professionalitet, varken vad gäller utbildning eller yrkesverksamhet, för att bli medlem.

En annan sak som gör dem unika inom den svenska seriekulturen är den internationella närvaron i processerna. Projektledarna har gedigen erfarenhet av den internationella scenen och strävar efter att bredda den svenska kulturen för serieskapare såväl som läsare, att inspireras och få ett bredare perspektiv i sitt skapande.Född: 1986 i Värmland
Verksam: i Stockholm, Värmland och Norge. Utbildning: Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, Konsthögskolan i Umeå och Grafikskolan, Stockholm

Tid, materialitet och handens känsla är centrala aspekter i Tova Franssons arbete. Hon arbetar med grafik i kombination med funna material, med texter, foto eller video. Hennes process handlar om att experimentera med olika material och genom olika tillvägagångssätt utforska vad grafik är och kan vara idag.

Fransson arbetar i de flesta tekniker inom grafik, men mycket med högtryck och monotypier av olika slag. Tryckmetoden går ofta ut på att med enkla och direkta medel använda relaterade material i grafikverkstaden eller andra funna objekt/material som hon sorterar upp i system. Uttrycket visas ofta i repetitiva serier av tryck, att om och om igen upprepa handlingen att med handen trycka ett objekt till papper. De förskjutningar och olikheter som uppstår över tid befäster hennes handlag.

Tematiskt arbetar hon med människan och naturen. Relationen mellan individ och grupp och dess kommunikation, det som kan förena och skilja åt på en och samma gång. Arbetet har ofta utgångspunkt i hennes egna hemtrakter och uppväxt i en bruksort på landsbygden i Värmland. Industrin, skogen, arvet och minnena.Grundades: 1991 i Göteborg
www.grafikivast.se

Grafik i Väst grundades 1991 utifrån ett tydligt behov av en knutpunkt för grafiker i västra Sverige, som ett komplement till andra lokala konstinstitutioner. Den ursprungliga gruppen med 50 lokala konstnärer har nu vuxit till cirka 200 nationellt och internationellt baserade medlemmar.

Grafik i Väst är en ideell organisation för grafiker och har till uppgift att ställa ut och sälja medlemmarnas konstverk samt att initiera och stödja olika slags samarbete som syftar till att stärka konstgrafiken. Detta arbete samfinansieras av Region Västra Götaland.

De organiserar välbesökta utställningar i sitt galleri och på andra platser i Sverige eller utomlands, där publiken möter ett brett utbud av konstnärliga uttryck. Galleriet har byggt upp, och uppdaterar kontinuerligt, en samling av medlemmarnas tryckta verk, i dagsläget cirka 4000 stycken.

Född: 1985
Bor och verkar: i Stockholm
Utbildning: Konstfack, Östra Grevie och Grafikskolan
www.ollehalvars.com

Halvars bygger upp verk genom att mixa fragment av idéer och lekfulla former. Tematiskt bygger de på en blandning av allvar och lek. Hans verk är oftast sammanfogade grovhuggna kollage av olika idéer, misstag och experiment. De första skisserna brukar vara storskaliga och monumentala, för att sedan brytas ner och återuppbyggas flera gånger.

När Halvars arbetar i sin ateljé, Studio Käse, är skapandeprocessen som en lek och ett energifyllt tillstånd. Här experimenterar han, gör mindre tryck eller bygger saker. När han trycker i verkstad beskriver han sig själv och sitt arbete mer maskinartad, effektivt och noggrant med ett tydligt mål, nästan ett slags meditativt tillstånd. Det fysiska och grova i grafikprocessen är en viktig del i hans process, att arbeta hårt för att få fram ett bra resultat.

Han uttrycker sig genom träsnitt, linoleum och screentryck på papper, textil och även genom träskulpturer. Just nu hittar han berättelser och inspiration i odling och i naturen. Olika kluster, förgreningar och rotsystem, samt insekters och mikroorganismers nedbrytning av växter. Under det senaste året har han varit upptagen att studera solitära och samhällsbyggande insekter och djur, exempelvis kring hur de lever nu och hur de kommer leva när människan inte längre existerar. Utöver odling och natur finner han mycket inspiration i sitt arbete som bildpedagog, från barn och ungas tankar om bildkompositioner.Grundades: 2017 i Malmö 
www.mabb2020.se

Syftet med Malmö Artists Book Biennal (MABB) är att skapa medvetenhet om artist’s books som en viktig del i en grafisk och konstnärlig praktik samt skapa möjlighet för den svenska scenen att möta ett internationellt sammanhang. Projektet vill också nå allmänheten som kanske inte alltid är upplysta om denna spännande konstnärliga genre. En genre med starka band till den grafiska traditionen. Många etablerade grafiker har artist’s books som uttrycksform, vilket upprätthåller och stärker det grafiska traditionella hantverket.

MABB är Sveriges första och hittills enda återkommande publika arrangemang för artist’s books. 2018 hölls den första biennalen med 29 utställare (från nio olika länder) som samlades på Victoriateatern, seminarier hölls på Malmö Konsthall och workshops genomfördes på KKV Grafik. Evenemanget pågick i fyra dagar och drog nästan tusen besökare.

Född: 1988
Bor och verkar: i Stockholm
Utbildning: Kunst og design högskolen i Bergen, Kungliga Konsthögskolan Stockholm samt Konsthögskolan i Umeå www.lindasamuelsson.se

Linda Samuelssons process är rörig, intuitiv och direkt. Hon ser på sin konst som ett sökande efter en känsla. En känsla av tapperhet, mod, något episkt men också naivitet, eller kanske rent av att bli lurad. Känslan och alla komponenter finner hon i exempelvis tecknade Disney filmer, hon ser allt det sockriga och inspireras av vad det egentligen döljer. Hon beskriver att filmerna påverkar och berör henne starkt på ett sätt som är svårt att rationalisera och att det är just däri hon hittar sín inspiration.

Metoden hon arbetar utifrån är mycket intensiv under perioder, där hon går helt upp i projekt för att sedan ta ett steg åt bakåt och distanserar sig totalt. Hon arbetar främst i screen- och koppartryck. Referenser hämtas från populärkultur och olika uttryck för sökandet efter lycka. Många gånger används material från dokumentärer och realityserier som arbetas om och manipulerats till oigenkännligt från sitt ursprung.Startade: 2011 som fanzine
Gav ut sin första bok 2014
Drivs av: Joakim Norling
www.timglaset.com

Timglaset publicerar visuell poesi och andra uttrycksformer som befinner sig i ett gränsland mellan litteratur och bildkonst. Böckerna trycks dels av kommersiella tryckerier, dels av Joakim Norling på Mediaverkstaden Skåne och dels via ett samarbete i Rostock, Tyskland. Många böcker är handbundna eller har på något annat sätt fått sin unika prägel av någon form av handpåläggning. Utgivningen befinner sig i ett gränsland även på så sätt att en del av böckerna nog kan karaktäriseras som artists' books medan andra liknar kommersiellt utgivna (konst)böcker.

Böckerna trycks normalt i en upplaga på 100 exemplar. Bokserien TYPEWRITTEN är handtryckt på en mimeograf från 1970-talet och alla böcker i denna serie har en unik handbindning, dessa trycks enbart i 45 ex. Under 2021 planeras en antologi med samtida kvinnliga visuella poeter. Timglasets målgrupp är en initierad internationell publik.
Född: 1981 i Järnforsen, Småland.
Utbildning: Kungliga Konsthögskolan, Ålgården, Hellidens Konstskola m fl.
www.kristinathun.se

Kristina Thuns arbetsprocess är långsam, resan från idé till färdigt verk kan ta flera år. Grundtanke och idéer hinner förändras otaliga gånger innan hon sätter punkt. Inte sällan fortsätter hon arbeta på verk när de kommer tillbaka från utställningar. Hennes konst förändras i takt med livet.

Strävan efter utveckling inom den grafiska bildframställningen tog henne till Borås och Ålgårdens kollektivverkstad, där hon varit verksam sedan 2012. Hon bor nu ute på landet utanför Borås och håller på att uppfylla sin dröm genom att bygga upp sin egen grafikverkstad där hon ser fram emot en mer stillsam arbetsro som är svår att finna i kollektivverkstäderna.

Hon arbetar i olika tekniker inom grafik, teckning och måleri. Ofta i kombination med varandra. Inom grafiken arbetar Thun med litografi (både offset och sten), screentryck, fotopolymer, etsning och torrnål.
STIPENDIATER 2019

Black Heart Press

Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg

KKV Malmö

KKV Stockholm

KKV Östersund


STIPENDIATER 2018

www.idunbaltzersen.com

Lindell-stipendiets konstnärliga råds motivering:

I Idun Baltzersens grafik är de bortvända gestalterna stora och väldiga; delar av skeenden som inte förklaras, men som medverkar och påverkar. Det kroppsliga visar sig också i arbetetsprocessens materiella spår i bildens tillblivelse. Genom svärtan och mörkret skär konstnären tunna stråk av ljus, linjer som överskrider och bygger ytor – ytor som reser sig och bygger betydelse där tryckform och tryck är likvärdiga. Bildernas monumentala storlek är bärande i deras språklighet; de ger röst och dignitet åt subtila känslolägenBildernas monumentala storlek är bärande i deras språklighet; de ger röst och dignitet åt subtila känslolägen. Gestalterna vänder sig bort, men Idun Baltzersen är närvarande i allas vår förmåga att ställa obesvarbara frågor, att vara delaktiga medskapare i både konst och liv.www.ericsaline.com

Lindell-stipendiets konstnärliga råds motivering:

Eric Salines mångfaldigade mönster- och färgkombinationer morfar sig i den pågående upprepningens avsiktliga och oavsiktliga förskjutningar, från små bildpresentationer till stora rumsgestalningar, tillbaka igen för att växa ut på en annan plats i en annan riktning och ta ett annat rums villkor i besittning. Pappret, färg- och mönsterbäraren, är ett omarbetningsbart material – det låter sig användas, omformas och återanvändas och Eric Saline visar stor idérikedom och outtröttlig energi, såväl i sitt eget experimentella och utforskande konstgrafiska arbete som i sin iver att förmedla, dela och använda grafikens polyfona möjligheter tillsammans med andra.STIPENDIATER 2017

www.grafikskolan.se

STIPENDIATER 2016

Thomas Hansson

Mette Moltke Wozniak

Andreas Nur

Jessica Olausson

Julia Granberg

Gabriel Karlsson


STIPENDIATER 2015

Mattias Eliasson

Paulina Granat

Moa Sundkvist

André Talborn
Maria Buyondo
Ernst Skoog 

s

STIPENDIATER 2014

Magnus Broddy

Damla Kilickiran

Emilie Mottet

Madelaine Sillfors

Christian Dumky

Lavinia Jannesson


STIPENDIATER 2013

Ulrika Lublin
Christina Karlsson
Christian Skovgaard Petersen
Anna Neander
Marcus Jonsson
Rickard Ljungda


STIPENDIANTER 2012

Santiago Mostyn
Henrik Söderström
Weng Cho-Jui
Sofia Karlström


STIPENDIATER 2011

Cecilie Meng Sörensen
Isabel Lemdah
Kyuhyung Cho
Sebastian Mügge
Fredrika Andersson


STIPENDIATER 2010

Nils Johansson
Tova Fransson
Clara Terne
Altansukh Demberel
Stefan Tielscher


STIPENDIATER 2009

Lars Idesten

Magnus Dahl


Sebastian Wadsted
YlvTrapp
Johanna Willenfelt

STIPENDIATER 2008

Nils Johansson
Maria Eriksson
Tobias Törnqvist
Thuy Nguyen Thi Bich
Ulrika Linder
Martin Sundval

STIPENDIATER 2007

Malin Holmberg
Hanna Gustavsson
Love Antell
Isaskar Jerrhage
Lina Persson
Ann Böttcher


STIPENDIATER 2006

Martin Sundvall
Johanna Ekström
Charlotte Widegren
Mats Bergqvist
Therese Szatek
Caroline Ohlsson


STIPENDIATER 2005

Maria Sewerin
Jens Nielsen
Sigrid Wahlskog
Anna Westin
Camilla Flink


STIPENDIATER 2004

Maria Jönsson
Felicia von Zweigbergk
Birgitta Reinikaine
Henric Westlund