ANN-MARGRET LINDELLS STIPENDIEFOND
 
I enlighet med Ann-Margret Lindells testamente och generösa donation till Grafikens Hus Vänner (konstmuseets vänförening) instiftades stipendiet efter hennes död 2003. Syftet är att främja unga grafikers utveckling.


Vänföreningen skötte fonden och stipendiearbetet mellan år 2004 och 2016. Sedan 2021 förvaltas Ann-Margret Lindells Stipendiefond av Grafikens Hus. Ett konstnärligt råd med representanter från konstvärld, utbildningar och institutioner är rådgivande till Grafikens Hus och har sedan 2017 föreslagit vilka som skall erhålla det numer årliga stipendiet.


Konstnärligt råd:
Ordförande Jenny Olsson, konstnär och adjunkt i grafik på Kungliga Konsthögskolan, Nina Beckmann, vd för Grafikens Hus, konstnärerna Timothy Crisp, Shabnam Faraee och Lina Nordenström (Lina driver även Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg) samt Thomas Liljenberg, konstnär och tidigare rektor på Grafikskolan i Stockholm.


Jenny Olsson om 2020 års arbete med stipendiaterna: ”Det är en verklig glädje att få vara med att dela ut detta stipendium. Varje år har vi med hjälp av det konstnärliga rådets bredd kunnat utse konstnärer och organisationer som på olika sätt främjar grafiken och unga konstnärers utveckling. Det har inte varit svårt! Vi har mött ambitiösa, uthålliga och starkt profilerade organisationer som bidragit till att utveckla grafiken och storartade konstnärer med innovativa och personliga uttrycksätt.”

Lina Nordenström om 2020 års arbete med stipendiaterna: ”Årets utdelning på sammanlagt 900 000 kronor gör Ann-Margret Lindells Stipendiefond till en av de största stipendiefonderna för konst över huvud taget i Sverige.

Att vi har en så betydande stiftelse, vars syfte är att främja just grafisk konst, är det få som känner till. Konstgrafik av idag spänner över en oerhörd bredd, där allt ifrån 3D-grafik och monumental grafik för husfasader till grafiska blad och artists books ryms. Att intresset för att arbeta med grafiska tekniker växer bland unga konstnärer är därför inte att förvånas över. Att genom dessa stipendier kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för alla dessa konstnärer att verka och nå ut med sin konst, känns därför oerhört värdefullt.”